Podcast IJsselverhalen bundelt de mooiste Rivierverhalen

Ter gelegenheid van de uitgave van de Atlas van de IJssel verschijnt de podcast IJsselverhalen.

In de podcast IJsselverhalen zijn de mooiste afleveringen gebundeld van de podcast Rivierverhalen over de IJssel. En er zijn afleveringen toegevoegd waarin de schrijvers van de Atlas van de IJssel aan het woord komen. Het artwork is van Beeldbazen.

Podcast brengt oude kaarten tot leven

Uitgeverij W-Books en podcastmaker Wim Eikelboom zien een mooie wisselwerking tussen het boek en de podcast. Daarom is op de omslag van de Atlas van de IJssel een sticker aangebracht met een verwijzing naar de podcast IJsselverhalen. ‘Zo brengen we het oude kaartmateriaal en de luchtfoto’s in de Atlas tot leven’, vertelt uitgever Henk van de Wal.

atlas van de IJssel

De Atlas van de IJssel is een indrukwekkende uitgave waarin oude kaarten worden getoond van alle deelgebieden van de rivier. De oudste kaart is van 1450. De kaarten laten zien hoe het rivierlandschap zich ontwikkelt in de loop van de tijd. Er is zelfs een tijd geweest dat de IJssel driehonderd jaar lang zo laag stond dat scheepvaart onmogelijk was.

Tjirk van der Ziel en Albert Corporaal zijn de schrijvers en samenstellers van de Atlas van de IJssel. Tjirk is sociaal-geograaf en een echte IJsselliefhebber. Hij is geboren in Hattem en schreef eerder het boek ‘De roep van de rivier’, waarin hij ontmoetingen beschrijft langs en over de IJssel. Albert Corporaal is een toonaangevende ecoloog. Hij weet alles van ooibos, stroomdalflora en andere riviernatuur.

Wordingsgeschiedenis IJssel

Tjirk van der Ziel bij Voorst over ontstaan IJssel
Tjirk van der Ziel in de sneeuw bij Voorst, de plek waar na de ijstijd de IJssel ontstond.

In IJsselverhalen vertelt Tjirk over het ontstaan van de IJssel in het jaar 550 na Christus. De IJssel geldt als een relatief jonge rivier. Over de wordingsgeschiedenis van de IJssel bestaat overigens nog steeds verschil van mening als het gaat over het jaartal. Omdat geschreven bronnen ontbreken, moet dat worden afgeleid uit jaarringen van eikenbomen bij Zwolle. Dateringen van oude IJsselklei-op-veen ter hoogte van Voorst en Doesburg zouden uitsluitsel kunnen geven over het ontstaan van de rivier, melden wetenschappelijke onderzoekers in het rapport ‘Zand in banen’ dat in 2008 verscheen.

Lees ook

Contactgegevens: Wim Eikelboom