Mega-plasticvervuiling IJssel aanfluiting Cleantech Regio

De vervuiling van de IJssel met een ongekende hoeveel plastic korrels afkomstig van een bedrijf uit Zutphen, is een aanfluiting voor de Cleantech Regio, een milieuvriendelijk samenwerkingsverband van IJsselgemeenten.

Cleantech Regio wil zich ‘de meest duurzame regio van Nederland’ noemen.

Plastic korrels

Langs de oevers van de IJssel worden sinds oktober vorig jaar grote hoeveel plastic nurdles aangetroffen, grondstoffen voor de kunststof industrie. De korrels zijn vijf millimeter groot en grijs van kleur, waardoor ze niet meteen opvallen in het landschap. Wie eenmaal de korrels ziet, ontdekt hoe massaal deze vervuiling zich voordoet.

De korrels zijn afkomstig van het bedrijf in Zutphen met de naam Daly Recycling. Het bedrijf laat zich voorstaan op een groen imago. Daly recycled nota bene gevonden zwerfafval langs het strand en is winnaar van de Plastics Recycling Awards 2020.

In dit filmpje is te zien hoe het bedrijf van oud plastic nieuwe grondstoffen maakt voor de kunststof-industrie. Die grondstoffen zijn grootschalig in de IJssel terecht gekomen:

Volgens het waterschap zijn de plastic korrels per abuis in de IJssel beland via de riolering van het bedrijf. Het bedrijf stelt dat het om een eenmalige fout ging. Gek genoeg worden al maandenlang de plastic korrels gevonden langs de oevers van de IJssel, van Zutphen tot Kampen.

Bedrijf aansprakelijk stellen

De gemeenteraad van Zwolle gaat andere gemeenten langs de IJssel vragen om het bedrijf aansprakelijk te stellen dat de schade heeft veroorzaakt. Dat gebeurde op initiatief van D66 en GroenLinks die raadsbrede steun kregen op een motie van die strekking.

Het is zeer de vraag of het bedrijf aansprakelijk kan worden gesteld voor deze milieuschade. In de Kaderrichtlijn Water is geen norm vastgesteld over plastic lozingen in de rivier. De Kaderrichtlijn Water is het voorschrift aan welke eisen de waterkwaliteit in rivieren moet voldoen.

Burgeronderzoekers Schone Rivieren

De milieuramp met de plastic korrels is aan het licht gebracht door burgeronderzoekers van Schone Rivieren. In dit filmpje geven ze er uitleg bij hoe ze de korrels herleid hebben tot het bedrijf in Zutphen:

Daly Plastics krijgt geen boete

Omroep Gelderland deed al een aantal keren verslag van deze grootschalige plastic-vervuiling. Het bedrijf in de Cleantech Regio langs de IJssel heeft nog nergens in de media gereageerd.

In december 2020 maakte het waterschap bekend dat Daly Plastics geen boete krijgt voor het vervuilen van de rivier. Het zou gaan om een eenmalige samenloop van omstandigheden waardoor korrels via het riool in de IJssel spoelden. Het recyclingbedrijf heeft op last van het waterschap filters in de riolering aangebracht om te voorkomen dat de plastic korrels in de rivier verdwijnen. Het is onduidelijk of deze filters afdoende zijn.

Lees ook

Contactgegevens: Wim Eikelboom