Complimenten voor maaien bloemrijke rivierdijken

Het waterschap krijgt vaak kritiek op het maaien van dijken met bloeiende bloemen. Onterecht, zegt Theo de Kogel, botanisch onderzoeker en kenner van dijkflora, in de podcast Rivierverhalen over de IJssel.

Theo maakt graag complimenten aan het waterschap Drents Overijsselse Delta voor de wijze waarop de IJsseldijken worden beheerd. ‘Dat doen ze heel goed. De dijken worden steeds bloemrijker. In mei beginnen ze met maaien en ze laten hier en daar stukjes staan.’ De Zwolse planten-expert legt graag uit waarom hij het dijkbeheer waardeert.

Stroomdalflora

‘De rivier neemt zaden mee van planten uit de Alpen die zich bij ons vestigen. Dat noemen we stroomdalflora. Vanouds komt dat voor op rivierduinen en zandruggen langs de oevers, omdat die qua biotoop lijken op glooiende en droge berghellingen. In de loop van de tijd is veel stroomdalflora opgeschoven naar dijktaluds.’ Theo noemt soorten als karwijvarkenskervel, kleine pimpernel, geel walstro, zachte haver en sikkelklaver.

Waterschappen kiezen ervoor om dijken niet te bemesten. ‘Kruidenrijke begroeiing zorgt voor meer stevigheid van de dijk dan een grasmat. Verschraling zorgt voor bloemrijke dijken, maar dat heeft wel tijd nodig. Het duurt zo’n twintig tot dertig jaar voordat een dijk verschraald is en bijzondere plantensoorten zich er vestigen. Voorwaarde is wel dat de bovenlaag bestaat uit niet al te zware klei.’ 

Weerstand

Het maaien van bloeiende dijken roept elk jaar veel weerstand op, met name omdat bijen de dupe zouden worden. Maar het is juist goed voor de planten, zegt Theo de Kogel. ‘Je krijgt een tweede bloei in augustus. En je voldoet aan oud-boerenbeheer. Als je in Zwitserland op vakantie gaat, zie je dat in volle bloei de weides worden gemaaid. Dat levert het beste hooi op voor de boer. Maar dat is tegelijk de reden dat zulke weides er nog zijn. Zolang je maar randjes laat staan om zaad te produceren. Ik ben heel blij met het beheer van het waterschap. Ze moeten zich niet teveel aantrekken van alle bijen-mensen.’

Waterschap Drents Overijsselse Delta begint jaarlijks rond 5 mei met het maaien van de IJsseldijken. Dat gebeurt onder het motto ‘ecologisch maaien’, waarbij stukken blijven staan.

Steeds meer waterschappen leggen aan het publiek uit waarom vroeg maaien van dijken belangrijk is voor de instandhouding van bloemen:

Beluister het verhaal van Theo de Kogel in de podcast Rivierverhalen over de IJssel:

Lees ook

Contactgegevens: Wim Eikelboom