Maak de IJssel in 30 jaar drinkbaar

Is het haalbaar dat we het water van de rivier de IJssel over dertig jaar rechtstreeks kunnen drinken? Het manifest ‘Drinkbare IJssel’ doet de oproep om dit ideaal te bereiken.

Het manifest is gekoppeld aan een IJssel-wandeling van Li An Phoa, pleitbezorger van Drinkbare Rivieren. Zij wandelt tien dagen langs van Arnhem tot Kampen langs de oever van de IJssel. Tijdens die wandeling vraagt ze aandacht voor de kwaliteit van het rivierwater.

Bij de IJssel-wandeling is een manifest opgesteld. Het is een oproep aan bewoners van de IJsselvallei en aan bestuurders in de IJsselvallei om zich sterk te maken voor een rivier met schoon water.

Het IJsselmanifest stelt de vraag: Welke stap kun en wil jij persoonlijk zetten om ervoor te zorgen dat de IJssel over 30 jaar drinkbaar is? Er wordt ook een aantal suggesties gegeven daarvoor. Mede-opstellers van het manifest zijn Wim Eikelboom van Rivierverhalen en Guido de Vries van de IJsselbiënnale.

Het manifest is te ondertekenen op drinkbareijssel.nl

Meer weten? Lees ook het verhaal over drinkwaterwinning en de IJssel.

Lees ook

Contactgegevens: Wim Eikelboom