Uitzonderlijk zomers hoogwater in de IJssel

De IJssel steeg in juli 2021 ruim een meter. Dat leidde tot bijzondere taferelen. Dit is een impressie van Wim Eikelboom van zomers hoogwater in de IJssel rondom Zwolle.

‘Geef ons heden ons dagelijks brood en af en toe een watersnood’, luidt een gezegde in waterschapskringen. De zomer van 2021 gaat de geschiedenis in als zomer van watersnood. Met name langs de Maas in Limburg. Langs de overige grote rivieren als de Rijn, Waal en IJssel bleef het een beheersbaar maar bijzonder hoog water.

De IJssel kreeg te maken met een watertandsverhoging van zo’n 130 centimeter. Dat was minder dan gedacht. De verwachting was dat er anderhalve meter water zou komen. Er was veertig jaar geleden (in 1980) voor het laatst een vergelijkbaar hoge waterstand in de rivieren tijdens de maanden juli en augustus.

De rivier trad vrij snel buiten de oevers. Daarom moest hals over kop vee worden weggehaald uit de uiterwaarden. Dit zijn koeien van Uw Stadsboer in Zwolle en een boer uit Schelle.
Zo overstromen de zomerkades: In de uiterwaarden liggen lage kades die het water tegenhouden als de rivier in de zomer buiten de oevers treedt, zodat de weilanden droog blijven. Bij dit hoogwater overstroomden veel zomerkades.
In de zomer zijn de uiterwaarden begroeid. Hier staan de distels in het water op een ochtend met mist en een dansende zwarte stern.
Niet alles kwam blank te staan. Hoger gelegen delen van de uiterwaarden gingen niet kopje onder.
De grote schilderijlijst langs het Voerman struinpad in de uiterwaarden van Zwolle bleef netjes overeind.
Bevers zoeken bij hoogwater een schuilplaats op hoger gelegen delen van de uiterwaarden. Ook dit babybevertje. Zodra het water zakt, keren ze terug naar hun burchten.
uiterwaarden Schelle en Oldeneel
Ondergelopen asfaltweg in de uiterwaarden van Schelle en Oldeneel.
Camping zondvloed IJsselbiennale Zwolle
Door het stijgende water kreeg dit kunstwerk van de IJsselbiennale een bijzondere betekenis: het zijn drie reddingvlotten in een nevengeul van de IJssel die voorbijgangers laten stil staan bij de risico’s van overstromingen door klimaatverandering.
Zonsopkomst terwijl het water weer langzaam zakt.
Rivierslib zet zich vast op alle begroeiing in de uiterwaarden. Het slib is enerzijds een vruchtbare bodemverbeteraar, maar anderzijds een gevaarlijk goedje omdat het schadelijke kankerverwekkende stofjes bevat.
Lees ook

Contactgegevens: Wim Eikelboom