‘Hattem verdient ook Voermanpad’

Hattem verdient ook een Voermanpad dat het Voerman Stadsmuseum verbindt met de IJsseluiterwaarden, waar schilder Jan Voerman zijn mooiste schilderijen maakte. 

Dat bepleit Peter Voerman in het boek ‘Gevangen in een paradijs’ dat in juli 2021 is verschenen. 

Het huidige Voermanpad is een wandelroute in de uiterwaarden aan de Zwolse kant van de IJssel, in de Schellerwaarden. Het wandelpad van ongeveer 3 kilometer langs de IJssel biedt zicht op het silhouet van Hattem, de rivier en de wolkenlucht, zoals Voerman het ook vastlegde op veel van zijn schilderijen. Voor de wandelroute zijn speciale markeringspaaltjes ontworpen.

Voermanlijst

Aan de Zwolse oever is op het Voermanpad een grote schilderijlijst geplaatst als eerbetoon aan Jan Voerman. Ook is aan de route een speciale podcast gekoppeld met het levensverhaal van Jan Voerman.

Het Voermanpad, de lijst en de podcast zijn een initiatief van IJssel-liefhebber Wim Eikelboom in Zwolle.

Voerman Stadsmuseum Hattem

Peter Voerman – achterkleinzoon van de befaamde IJsselschilder – zou graag zien dat het pad vanuit Zwolle wordt doorgetrokken naar het Voerman Stadsmuseum in Hattem. ‘Zo kunnen we aan een wandelaar het verhaal vertellen van het landschap waarin mijn overgrootvader leefde en werkte.’

In zijn boek doet Peter Voerman een voorstel voor een verbinding van het Voermanpad van Zwolle naar Hattem, vanaf ’t KIeine Veer, over de Gelderse Dijk (waar een bronzen hoofd staat van IJsselschilder Voerman) via de Dijkpoort naar het Voerman Stadsmuseum.

In het boek ‘Gevangen in een paradijs’ vertelt Peter Voerman de familiegeschiedenis van het zijn opa en overgrootvader. Het boek bevat veel verhalen over Voerman senior en junior die niet eerder verteld zijn. Ondermeer over het bestaan van een schildershutje op palen in de uiterwaarden, waarin Voerman senior zich bij hoogwater met een roeibootje liet afzetten om te kunnen schilderen. Bij het boek is ook een expositie in het Voerman Stadsmuseum, met niet eerder vertoond werk uit de familiecollectie van Voerman. 

Het boek ‘Gevangen in een paradijs’ is geschreven door schrijver Kees Opmeer en uitgegeven bij GaCreatief te Meppel. Het is ondermeer te verkrijgen bij het Voerman Stadsmuseum in Hattem en bij Waanders in de Broeren in Zwolle.

Voerman buste met uitzicht op de wolkenluchten boven de IJssel
Voerman kijkt in brons uit over de uiterwaarden van de IJssel bij Hattem.

Regionaal dagblad De Stentor haakt hierop in en publiceert er een artikel over in de krant van 25 augustus 2021:

Lees ook

Contactgegevens: Wim Eikelboom