Hoe elektrisch rijden ten koste kan gaan van ons schone drinkwater

De groeiende vraag naar batterijen voor elektrische auto’s kan een gevaar opleveren voor ons drinkwater, waarschuwt de vereniging van Rivierwaterbedrijven RIWA.

Langs de Rijn in Duitsland is het bedrijf Vulcan Energy Resource van plan om op grote schaal lithium te gaan winnen als bijproduct van geothermische energiewinning. Lithium is een grondstof voor accu’s. De vraag naar accu’s is enorm aan het stijgen door de omschakeling naar elektrisch rijden en andere toepassingen. 

Lithium wordt nu vooral in China geproduceerd, maar de Europese auto-industrie wil minder afhankelijk worden van de Chinezen. Daarom wordt ingezet op lithium-productie in het zuidelijke Rijndal van Duitsland, tussen Bazel en Karlsruhe. De eerste haalbaarheidsstudies zijn veelbelovend. Er komt een fabriek om jaarlijks 40.000 ton lithium te winnen op een ‘milieuvriendelijke manier’, namelijk zonder koolfstof-voetafdruk.

Lees verder onder de foto.

Zorg over gevolgen lithium-winning

RIWA is bezorgd over de gevolgen hiervan voor de drinkwatervoorziening, stroomafwaarts langs de Rijn, waaronder in Nederland. Het KWR Water Research Institute heeft op verzoek van de Rivierwaterbedrijven een beoordeling gemaakt van de lithium-winning langs de Rijn en het drinkwater. De grote rivieren zijn belangrijk voor de drinkwaterwinning in Nederland.

Tekst gaat verder onder de foto.

‘Het is aannamelijk dat de concentraties lithium in de Rijn gaan stijgen. Lithium kan in de gangbare drinkwaterzuivering slecht tot niet worden verwijderd. Daarom is er aanleiding tot zorg over de effecten op de gezondheid van blootstelling aan lithium via drinkwater’, schrijft RIWA in het jaarrapport 2020.

In de jaren zeventig speelde een soortgelijke schadelijke stof in de Rijn: cadmium. Dat was ook bijna niet uit water te filteren. Maar cadmium bindt zich aan bodemdeeltjes op de Rijn, waardoor er amper cadmium gemeten werd bij de Nederlandse drinkwaterbedrijen. Voor lithium houdt men het hart vast. ‘Lithium bindt zich niet. De concentraties zijn nu al te hoog en zullen gaan stijgen’, aldus RIWA-directeur Gerard Stroomberg op Waterforum.

Ook voor tal van andere schadelijke stoffen geldt dat de concentraties ervan in de grote rivieren in ons land te hoog zijn. Het gaat om medicijnresten, chloride, gadolinium (röntgencontrastmiddel bij MRI-scans) en PFAS.

In het voorjaar van 2021 tekenden zes gemeenten langs de IJssel het manifest Drinkbare IJssel, om binnen dertig jaar de kwaliteit van het rivierwater zo te verbeteren dat het drinkbaar is.

Het volledige jaarrapport 2020 van RIWA is hier te lezen.

Lees ook

Contactgegevens: Wim Eikelboom