Veilig drinkwater langs IJssel: Vitens boort drie diepe drinkwaterputten bij de rivier

Vitens boort drie nieuwe diepe putten langs de IJssel in Zwolle om de winning van drinkwater uit te breiden. Het is een diepte-investering van 1 miljoen euro op de grootste locatie voor drinkwaterwinning in Overijssel.

Tekst en foto's Wim Eikelboom/Rivierverhalen

Vitens kan hiermee de vergunning optimaal benutten om maximaal 12 miljoen kubieke meter grondwater per jaar op te pompen aan de zuidrand van Zwolle. Tot nu toe wint Vitens jaarlijks circa 10 miljoen kuub water op deze plek. Er is een groeiende vraag naar drinkwater en deze dieptewinning komt daaraan tegemoet.

Drinkwaterwingebied van Vitens aan de Schellerdijk in Zwolle.

120 meter diepte

Bij de nieuwe diepe winputten langs de IJssel in Zwolle wordt drinkwater gehaald uit 120 tot 160 meter onder NAP. Normaal gesproken wint Vitens drinkwater op 60 tot 80 meter diepte. De diepe winputten liggen onder een scheidende bodemlaag waardoor het water op die plek minder vatbaar is voor schadelijke invloeden. Dit beeld maakt het inzichtelijk:

Indirect rivierwater

De uitbreiding van de waterwinning langs de IJssel is een gevolg van het feit dat waterwinning elders in de provincie problematisch is geworden door verdroging en verzilting. De nieuwe diepe putten achter de IJsseldijk zullen ongeveer 2 miljoen kubieke meter water per jaar uit de bodem halen. Het opgepompte water is voor driekwater indirect IJsselwater, met een reistijd door de bodem van minstens twee jaar.

Overijssel telt 23 plekken waar drinkwater uit de bodem wordt gehaald. Over minstens zes daarvan bestaan zorgen, waaronder de drinkwaterwinning bij de Sallandse Heuvelrug, het Dal van de Mosbeek bij Mander en bij Wierden.

IJssel belangrijk voor duurzame waterwinning

De directeur van Vitens kondigde kortgeleden al aan dat de IJssel een steeds grotere rol gaat spelen voor de winning van drinkwater, omdat de rivier garant staat voor wateraanvoer. Zo is de Koppelwaard bij Wilsum (gemeente Kampen) in beeld voor toekomstige waterwinning van indirect IJsselwater.

In vogelvlucht: historie waterwinning langs IJssel in Zwolle

Rond 1900 werd Zwolle aangesloten op het drinkwaternet. Tot 1925 kregen de inwoners van de provinciehoofdstad hun drinkwater aangevoerd vanaf de Veluwe. Het Zwolse Bos tussen Wapenveld en Heerde dankt daar z’n naam aan. Vanuit dit bos voerde een kilometerslange ijzeren buis – via de spoorbrug over de IJssel – naar Zwolle. De watertoren op de Turfmarkt zorgde dat er druk bleef op het Zwolse waterleidingnet. 

Rond 1920 zijn de eerste putten geslagen aan de IJsseloever in Zwolle voor indirecte waterwinning uit de rivier. Die putten lagen ter hoogte van het huidige restaurant Engelse Werk. Daar stond ook een zuiveringsgebouwtje.

In 1950 werd besloten om de drinkwatervoorziening van Zwolle vanaf de Veluwe te stoppen. Er was een breuk opgetreden in de transportleiding, dus Zwolle wilde dichter bij huis water winnen. Park Engelse Werk was de nieuwe winlocatie. De winningen zijn geleidelijk uitgebouwd met diverse winputten, die op onderstaand kaartje zijn gemarkeerd met nummers.

Zo’n 25 jaar terug liepen de winputten gevaar door indringing van zware bodemvervuiling rond het treinstation in Zwollle. Toen zijn enkele putten losgekoppeld van de drinkwaterwinning. Deze putten worden nu ingezet als buffer om bodemverontreiniging op afstand te houden.

Overzicht van de plekken – blauw en rood – waar Vitens grondwater mag winnen langs de IJssel bij Zwolle.

Lees ook: Zwolle wilde water uit de IJssel niet als drinkwater

Update december 2021

Op 7 december 2021 – als de werkzaamheden bijna zijn afgerond – publiceert ook De Stentor over de nieuwe winputten van Vitens onder de kop: Wat zijn dat voor busjes in een weiland naast de IJssel in Zwolle? Het artikel bevat diverse feitelijke onjuistheden.

Lees ook

Contactgegevens: Wim Eikelboom