Vijftien verankerde dode bomen op rivieroever Rijn bij Spijk

Rijkswaterstaat gaat vijftien verankerde dode bomen neerleggen op de rivieroever van de Rijn bij Spijk. De natuuringreep is bedoeld als compensatie van verlies van riviernatuur elders langs de Boven-Rijn waar een overnachtinghaven voor binnenvaart wordt aangelegd. Dat gaat ten koste van zandige oevers.

Het Europese Hof van justitie had Rijkswaterstaat op de vingers getikt dat door de aanleg van de haven langs de Rijn natuur verloren gaat en dat er nieuwe natuur elders voor moet terugkomen. Rijkswaterstaat geeft nu gehoor aan die oproep.

Rijkswaterstaat geeft de volgende uitleg bij het aanbrengen van dode bomen op de rivieroever in de buurt van de nieuwe binnenvaarthaven: Door dode bomen op plekken in de rivier te leggen, worden deze al snel gekoloniseerd door macrofauna zoals kokerjuffers, vlokreeftjes en eendagsvliegen. Deze vormen voedsel voor vissen, die de takken en wortels gebruiken als schuil-, paai- of foerageerplaats. Door het aanbrengen van dode bomen nemen de natuurwaarden ter plaatse toe. Voor zowel macrofauna als vissen wordt er extra habitat gecreëerd.

Bedenkingen vissers

Rijkswaterstaat zegt dat rivierhout bijdraagt aan het bevorderen van de ecologische waterkwaliteit en daartoe heeft Nederland zich verplicht in de Kaderrichtlijn Water. Het is onduidelijk wat de kosten zijn van deze kunstmatige natuurinvestering bij Spijk, die er zo gaat uitzien:

Vissers hebben hun bedenkingen bij de komst van verankerde bomen in de Boven-Rijn. Hengelsporters en commerciële binnenvisserij zeggen dat ze er last van gaan krijgen.

Riviervisser Frans Komen heeft bij Rijkswaterstaat bezwaar ingediend tegen de komst van de oeverbomen. ‘De stroming is hier zo sterk dat vissen hier niet zullen paaien. De bomen zullen hooguit door de meerval worden gebruikt als schuilplek. Dit gaat ten koste van ons visgebied’, aldus Komen, die adviseert om de bomen in de nieuwe havenkom in de Beijenwaard te leggen. ‘Daar is plek en de luwte die nodig is om vissen een kans te geven om te paaien.’

Volgens Rijkswaterstaat gaat de visserij juist baat hebben bij de bomen, omdat die ‘een positieve bijdrage leveren aan de visstand in de rivier’.

Rivierhout wordt meestal in nevengeulen aangebracht en soms ook tussen kribben. Langs de Nederrijn en langs de Waal bij Varik liggen ook verankerde bomen. In dit artikel op Rivierverhalen geef ik een nadere toelichting op het fenomeen rivierhout.

Lees ook

Contactgegevens: Wim Eikelboom