D66, CDA en PvdA Zwolle zinspelen op bouwstop IJssel-landgoed Vreugderijk

De raadsfracties van D66, CDA en PvdA in Zwolle willen dat het college van burgemeester en wethouders de bouw van een landhuis langs de IJssel stil legt, als blijkt dat landgoed Vreugderijk zich niet aan de voorschriften houdt.

Dat staat in schriftelijk ingediende vragen op initiatief van D66.

De bouw van het nieuwe landhuis en landgoed langs de rivierdijk in Zwolle kent een lange voorgeschiedenis. Provincie Overijssel riep in 1995 op om nieuwe landgoederen te stichten. Het oog viel op een plek in Westenholte, pal aan de IJsseldijk. Het landgoed-plan werd onderdeel van de dijkverlegging. Die is inmiddels vijf jaar geleden opgeleverd en dit najaar is pas begonnen met de bouw van het landhuis op een terp. Hiervoor is een omgevingsvergunning afgegeven. Inrichting van het omringende dijk-landgoed Vreugderijk moet nog gebeuren.

Verhaal gaat verder onder de foto:

Eisen landgoed

Aan een landgoed zijn financiële en fiscale voordelen verbonden voor de particuliere eigenaar. Daarom gelden vrij strenge eisen. Die eisen zijn door provincie Overijssel vastgelegd in beleidsregels voor nieuwe landgoederen. Volgens de raadsfracties van D66, PvdA en CDA in Zwolle is het onduidelijk en twijfelachtig of landgoed Vreugderijk zich aan al deze beleidsregels houdt. Daarom stellen de partijen schriftelijke vragen aan het college van het stadsbestuur.

Aanleiding hiervoor is berichtgeving op Rivierverhalen.nl over het landgoed. Daarin wordt er de vinger bij gelegd dat er vrij grote verschillen zijn tussen het oorspronkelijke ontwerp en de huidige ontwerpen voor de bouw. Zo heeft de huidige eigenaar vrij uitzicht bedongen over de IJssel, terwijl in het oorspronkelijke ontwerp het landhuis aan het oog zou worden onttrokken door bomen. Ook is veel bos vervangen door fruitboomgaarden. Om te voldoen aan de eisen van landgoed moet 30% bos worden aangeplant dat vrij toegankelijk is voor publiek.

Links het huidige ontwerp en rechts het oorspronkelijke ontwerp. Bos is vervangen door boomgaard. Elzensingels zijn geschrapt.

Bouwstop

Gemeente Zwolle heeft van meet af aan meegewerkt aan de komst van het landhuis en landgoed, en ziet het als een ‘recreatieve, ecologische en landschappelijke verrijking’. D66, CDA en PvdA vragen om een onderbouwing hiervan aan het college.

De raadsfracties van de oppositie stellen ook vragen bij het ontwerp van het landhuis. Het zou in klassieke stijl moeten worden opgetrokken. De gekozen bouwstijl heeft geen klassieke uitstraling. Nog een punt: De landgoed-eis is dat er 1 wooneenheid is op 5 hectare, terwijl in dit landgoed drie wooneenheden worden gebouwd voor drie gezinnen op minder dan 5 hectare.

Als blijkt dat ‘niet gebouwd wordt in lijn met het beleid en de voorschriften’ stellen de gemeenteraadsfracties voor om een bouwstop op te leggen.

‘Paleis aan de IJssel’

Update 27 november: Regionaal dagblad De Stentor besteedt aandacht aan de ophef die is ontstaan over het landhuis en landgoed in aanbouw en noemt het ‘een paleis aan de IJssel’.

Lees ook

Contactgegevens: Wim Eikelboom