Bever bewerkt boom lang de IJssel: Hoor wat knaagt daar kinderen

Hoewel de bever algemeen voorkomt langs de IJssel, blijft het een bezienswaardigheid. Want het grootste knaagdier van ons land leeft een verborgen, nachtelijk leven. De wildcamera geeft een bijzonder inkijkje bij een knagende IJssel-bever, met fascinerend geluid.

Tekst en beeld Wim Eikelboom

Ooit een bever horen knagen? In dit twee minuten durende filmpje is het knaaggeluid van een bever prachtig te horen. Deze IJssel-bever is ijverig bezig met een wilg van zo’n dertig centimeter doorsnee:

Wat behalve het fascinerende knaaggeluid ook opvalt, is dat de bever de ondertanden gebruikt bij het beitelen in het hout. Bevertanden zijn ijzersterk. Het glazuur is oranjebruin, omdat ze ijzerhoudende stoffen bevatten.

Bovenste en onderstek knaagtand van een bever. Daartussen een knaagtand van een bruine rat.
Eerder maakte ik een afleering van mijn podcast over de bever. Helaas ik toen nog niet het knaaggeluid.

Holen graven

Langs de hele IJssel van Westervoort te Kampen komt de bever voor. De rivieroevers zijn het ideale leefgebied voor de bever. Het grootste knaagdier van ons land heeft het niet alleen gemunt op bomen, maar kan ook flinke holen graven. Als zulke holen worden gevonden in de rivierdijk, grijpt het waterschap meteen in.

De bever is een beschermd dier. Bij schade door een bever is een vergunning nodig van de provincie om op te treden. Waterschap WDO Delta heeft van provincie Overijssel een ontheffing gekregen, zodat meteen kan worden opgetreden bij beverschade aan de dijk. Meestal gaat het om gaten die zijn gegraven na periodes van hoogwater. Als de rivier buiten de oevers treedt, kiest de bever hoger gelegen delen om te schuilen. Als die niet te vinden zijn in de uiterwaarden, graaft de bever een hol in de rivierdijk.

Bever in een zelfgegraven hol in een oever langs de IJssel.

De bever stierf in 1826 uit in Nederland. Het dier werd bejaagd vanwege zijn pels en omdat bevervlees werd gegeten. De allerlaatste bever van ons land is in Zalk dood geslagen. Rond 1990 is de bever in het wild geherintroduceerd. Eerst in de Biesbosch en daarna langs de Waal bij Nijmegen. De bever heeft zich inmiddels overal langs de grote rivieren gevestigd. Het totaal aantal bevers in ons land wordt geschat op 5.000. Hoewel de bever nog altijd een beschermd dier is, wordt’ie in Limburg afgeschoten vanwege overlast. Bevers zijn plaatsgetrouw. Ze leven in burchten van zelf geknaagde takken en in holen dichtbij het water.

Lees ook

Contactgegevens: Wim Eikelboom