Hekel aan windturbines? Plant een bos

Een bos planten klinkt als een nobele daad. Maar aanplant van een bosje langs de IJssel in Zwolle dient wel een heel bijzonder doel, namelijk windturbines aan het zicht onttrekken.

Tekst en foto's Wim Eikelboom/Rivierverhalen

In maart 2021 zien de bewoners van de IJsseldelta vier reusachtige windmolens aan de horizon verschijnen in de IJsselvallei. Het zijn 150 meter hoge windturbines in Hattemerbroek, eigendom van Jan Van Werven. Van Werven doet dit uit idealisme. ‘Ik wil een goede rentmeester zijn’, zegt hij in een interview op zijn bedrijfssite.

Het zicht op de draaiende turbines – die vrij dominant aanwezig zijn in het open landschap van de IJsselvallei – wordt door veel mensen als storend ervaren. ‘Van Werven komt ons uitzicht bederven’, klinkt het spottend. De turbines tasten ondermeer het beschermde dorpsgezicht op Zalk aan:

Schellerwade

Ook de bewoners van een vrijstaand modern landhuis aan de Kleine Veerweg in Zwolle ergeren zich aan het zicht op de draaiende wieken vanuit hun woonkamer. Ze komen op een bijzonder idee om de molens aan het zicht te onttrekken: bij de gemeente Zwolle dienen ze een plan in voor de aanplant van een bos op hun eigen grasland. De bomen moeten ervoor zorgen dat de windturbines niet meer zijn te zien vanuit hun woonkamer en tuin.

Verhaal gaat verder onder de foto

Na protesten uit de buurt wordt het bosplan afgeslankt, maar de essentie blijft overeind: een groene muur tegen de windturbines in de verte. In de aanvraag voor de bosaanplant stelt de initiatiefnemer dat hij ‘streeft naar verdere verrijking van het landschap’. Het gaat nu om een bosstrook van 125 meter breed met populieren, eiken, esdoorns, essen, iepen en diverse struiken. Ook komt ook een rij met 20 knotwilgen bij.

Verhaal gaat verder onder de illustratie

Buren balen

Het werkelijke motief van de bosaanplant (het zicht op de windturbines ontnemen) blijft onbesproken in de aanvraag. In de reacties op de concept-omgevingsvergunning benoemen buren dat wel. De initiatiefnemers willen niet reageren.

Buurtbewoners balen van het bosje. Zij zien het als een aantasting van het karakteristieke open landschap op deze plek. Vanouds staan hier langs de oude IJsselarm knotwilgen en meidoornhagen, maar geen bos. Ook gemeente-ambtenaren hadden hun twijfels, maar ze vonden geen wettelijke grond om de komst van het bosje op particuliere grond tegen te houden.

Zwarte sterns

Het nog te planten bosje moet overigens op voldoende afstand van de Schellerwade komen, omdat daar een kolonie zwarte sterns broedt. Een bosje in de buurt van die kolonie is nadelig voor het broedresultaat, want roofvogels gebruiken het bosje dan als uitzichtpunt om hun slag te slaan.

Update april 2022: bosje aangeplant en ziet er zo uit

Nieuwsgierig naar meer verhalen over bos langs de IJssel? Lees over welles-nietes-bossen langs de rivieren.

Lees ook

Contactgegevens: Wim Eikelboom