Vereniging Riviergemeenten: geef gas op aquathermie

Gemeenten langs onze grote rivieren moeten meer kansen grijpen om duurzame energie te winnen uit rivierwater. Dat stelt de Vereniging Nederlandse Riviergemeenten na een onderzoek.

‘De potentie is groot, maar aquathermie is nog onvoldoende in beeld en behoorlijk onbekend’, concludeert Waterprof, een adviesbureau in de watersector.

Waterprof onderzocht in opdracht van de Vereniging Nederlandse Riviergemeenten hoe gemeenten langs de grote rivieren aquathermie op de radar hebben. Het gaat met name om winning van warmte-energie uit rivierwater.

Verhaal gaat verder onder de afbeelding

Rapport dat Waterprof opstelde in opdracht van Vereniging Nederlandse Riviergemeenten.

Zutphen

Om de afschakeling van aardgas te verkennen, hebben alle gemeenten een zogeheten transitievisie warmte opgesteld. Daarin worden de kansen van aquathermie wel genoemd, maar vaak niet uitgewerkt. Terwijl onze grote rivieren kansrijke plekken zijn om duurzame energie te winnen. Niet alleen warmte, maar ook waterkracht bij stuwen in de Nederrijn vormen een interessante bron van duurzame energiewinning.

De vereniging van riviergemeenten adviseert gemeenten langs de Waal, Maas, Lek, Nederrijn en IJssel om sowieso de haalbaarheid te onderzoeken van energiewinning uit stromend rivierwater.

Het meest ver zijn Zutphen, Nijmegen en Venlo, zo meldt het rapport van Waterprof. Daar liggen al concrete plannen voor aquathermie voor stadsverwarming in wijken dichtbij de rivier. Eerder publiceerde Rivierverhalen daar al een artikel over.

Zutphen profileert zich als duurzame IJsselstad met energiewinning uit de rivier.

Alliander

Riviergemeenten die nadenken over aquathermie zijn: Doesburg, Horst aan de Maas, Buren, Oss, Land van Cuijk, Roermond, Gorinchem , Rheden, Zaltbommel en Zwijndrecht. Rijkswaterstaat en Alliander hebben de handen ineen geslagen met een programma Warmte uit Water, waarmee ze kennisontwikkeling bieden en helpen bij concrete projecten langs de rivieren, zoals in Zutphen.

Lees ook

Contactgegevens: Wim Eikelboom