Wilsum zamelt geld in om historisch IJssel-vissersbootje naar dorp te halen

Wilsum zamelt geld in om een historisch vissersbootje naar het dorp te halen dat 70 jaar geleden is gebouwd voor een IJsselvisser in Wilsum. Het verhaal gaat dat met deze punter de laatste steur uit de IJssel is gevist, maar dat lijkt uit de duim gezogen. De laatste steur is in 1916 in de IJssel gevangen.

Door Wim Eikelboom/Rivierverhalen

De WU2 is in 1940 gebouwd bij scheepswerf Wildeboer in Giethoorn. Daar wordt de punter nu weer te koop aangeboden voor 4500 euro. Het dorp Wilsum wil ‘m gaan aanschaffen en heeft de optie genomen van eerste recht van koop.

Varend monument

De letters WU staan voor Wilsum. Tot de jaren zestig van de vorige eeuw leefden in Wilsum riviervissers die de kost verdienden op de IJssel. De WU2 is nog geheel intact als varend monument met roer en helmstok met listig harkje, twee zwaarden met een beslag.

De eikenhouten zeepunter is in de jaren zestig grondig gerestaureerd en voorzien van een zwartgeschilderde blikken plaat. Destijds noemde men dat het doodskleed. Het was bedoeld om de levensduur van het houte scheepje te vergroten.

punter Wilsum Rivierverhalen

Nautisch varend erfgoed

Wilsum wil dit varend momument graag weer naar het dorp halen. Dorpsbelangen Wilsum heet daarin het voortouw genomen en contacten gelegd met gemeente Kampen, provincie Overijssel en ondernemers. Het idee is om het beheer en onderhoud onder te brengen bij een stichting. ‘Zo’n kans om dit visserijmonument naar Wilsum te halen krijg je maar eens in je leven, dus die moeten we zien te grijpen’, zegt Steffen Hofstra van Dorpsbelangen Wilsum. ‘Kampen wil zich graag profileren met nautisch varend erfgoed. Daar past deze punter uitstekend bij.’

Laatste steur in de IJssel gevangen

Tegenwoordig heeft Wilsum een passantenhaven met twaalf ligplaatsen. In het verleden kende Wilsum een vrij grote visserijvloot van binnenvissers. De vissers waren beroemd om de vangst van steuren, reusachtige inheemse riviervissen. Het kwam regelmatig voor dat er een steur van 200 tot zelfs 500 pond aan de oever van de IJssel werd gebracht. Die brachten veel geld op. Dat haalde dan de krant:

In 1950 blikt IJsselvisser Pap uit Wilsum terug op de steurvangst, in een interview in ‘t Nieuws voor Kampen. Hij vertelt: ‘In de zomer van 1916 haalden we een knaap van 210 pond uit de IJssel. Daarna is het nooit meer gebeurd dat Wilsum door een steur in rep en roer is gebracht. Het kwam voor dat mijn broer en ik drie steuren op een dag vingen. Dat was altijd in de maanden mei, juni en juli. Ze maakten veel kabaal door uit het water op te springen; dan wist je dat er weer kolossen in de rivier waren.’

Het is dus niet niet mogelijk dat met de WU2 vanaf 1940 nog steuren zijn gevangen. Toen was de reusachtige vis al vrijwel verdwenen in de IJssel. Elders op de grote rivieren zijn nog steuren gevangen tot na de Tweede Wereldoorlog. De laatste vangst van een grote steur in de Rijn dateert van 1952.

Zeepunter in podcast IJsselverhalen

In Kampen vaart ook een zeepunter die vergelijkbaar is met de WU2. Deze is van recentere datum.

In de podcast IJsselverhalen is een vaartocht te beluisteren met deze punter van Hans Houkema op de IJssel bij Kampen:

IJssel punter Wilsum
Hans Houkema uit Kampen zet zijn IJsselpunter in de zeilen.
Lees ook

Contactgegevens: Wim Eikelboom