Geslaagd schildersevenement op IJsseldijk in Zwolle

Liefhebbers schilderen 60 variaties op IJsselschilder Voerman

Zestig mensen schilderden op een mooie septemberdag op de dijk bij Zwolle het landschap van de IJssel. Het leverde zestig variaties op van de bekende IJssel-schilder Jan Voerman.

Het schilderevenement – onderdeel van de IJsselbiennale – trok deelnemers in leeftijd van 11 tot 79 jaar. Overwegend Zwollenaren, maar ook IJsselliefhebbers uit Dieren, Harderwijk, Haren en Joure waren van de partij.

De schildersezels stonden opgesteld met het zich op het kerktorentje van Hattem. De wolkenlucht was aanvankelijk grijs, maar trok gaandeweg de ochtend open. Af en toe vloog een lepelaar langs en er kwam zelfs een jagende visarend voorbij.

De Zwolse kunstschilder Daniel Douglas gaf tips aan alle schilders, die allemaal een paneeltje beschilderden van dezelfde afmeting. De opening van ‘Vijftig Variaties Voerman’ verrichtte Emma Voerman, achterkleindkind van Jan Voerman.

Zij bekende wel over de gave van het woord, maar niet over de gave van de penseel te beschikken. ‘Maar er is een vonkje hoop: mijn dochter houdt van tekenen, ze doet het veel, en ze maakt mooie dingen. Wat ik wel erfde van Voerman sr. is de liefde voor het landschap. Ik ken de drang om dat overweldigende te bedwingen. Mijn gereedschap bestaat niet uit verf en penselen, maar uit woorden en zinnen.’ 

Emma Voerman sprak bij de opening dit gedicht:

Ik heb een woord nodig,
een woord dat het gevoel beschrijft
wanneer de natuur. . .
He bah! Daar heb je het al!
Ik heb ook een ander woord nodig voor natuur.
Natuur is zo obligaat.
Houden van natuur
is verplichte kost.
Niemand kijkt ervan op
als je zegt dat je van natuur houdt.
Wat ik nodig heb is een woord
dat wel doet opkijken.
Anders doet het geen recht
aan wat ik voel.

Het is ook niet eens de natuur.
Ik ben niet zo van dat ielige bloempje
of het zeldzame beestje.
Ik vind on-zeldzame beesten net zo lief.
Het is het landschap,
het landschap in zijn geheel.
Die geweldige ruimte
van Marsman.
Hij heeft het ook gevoeld.

De Engelsen hebben een woord.
The sublime.
Dat woord zegt niet zoveel
over het landschap zelf,
als wel over de indruk die het maakt.
En dat is mooi.
Maar dan mis ik nog de helft.
Want het sublieme
rept niet over het antwoord
dat mijn ziel geeft
en dat door me heen zindert:
“Ik heb je gezien!”

Met veel enthousiasme zijn zestig paneeltjes beschilderd. Initiatiefnemer Wim Eikelboom is dolblij met het resultaat. ‘Dit was precies wat me voor ogen stond: Ik wil laten zien dat het prachtige open IJssellandschap door ieder op een eigen manier wordt bekeken. Het resoneert bij ieder op een eigen manier. De 60 paneeltjes laten die grote diversiteit zien. Het onderstreept hoe waardevol het open landschap van de IJssel is en dat we er zuinig op moeten zijn.’

 De 60 panelen van ‘Vijftig – eh Zestig – Variaties Voerman’ zijn tentoongesteld in Hattem en Zwolle. 

Het evenement is mogelijk gemaakt door Stadkamer Zwolle, Waterschap WDODelta, Groene Loper IJsseldelta en het Cultuurfonds Overijssel. 

 Meer weten? Stuur een bericht naar voerman@rivierverhalen.nl 

Contactgegevens: Wim Eikelboom